Praktijkgebieden

Curatele, bewind en mentorschap

Wanneer een volwassene, bijvoorbeeld u of een familielid, door omstandigheden niet in staat is om voor zichzelf te zorgen en bijvoorbeeld zelf geen goede (financiële) beslissingen kan nemen, kunnen onze advocaten adviseren over de te treffen maatregelen.

 

Dit kan het geval zijn indien sprake is van een verstandelijke beperking, verslaving, ziekte of ouderdom (denk aan dementie). Met de juiste maatregel creëert u duidelijkheid voor u, de familieleden en overige belanghebbenden. Bovendien wordt voorkomen dat misbruik kan worden gemaakt van de kwetsbare positie van u of uw familielid.

 

De drie maatregelen die het meest worden toegepast zijn curatele, bewind en mentorschap.

 

Curatele

Curatele is bedoeld voor mensen die zowel hun financiële als hun persoonlijke zaken niet zelf kunnen regelen. Vanwege hun handelingsonbekwaamheid, dient de aangestelde curator alle (belangrijke) beslissingen in het leven van de betrokkene te nemen.

 

Bewind

Bewind is uitsluitend gericht op het regelen van de financiële zaken van een persoon die daartoe zelf niet in staat is.

 

Mentorschap

In het geval van mentorschap neemt de mentor alle noodzakelijke beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Bewind en mentorschap kunnen, indien gewenst, ook worden gecombineerd.

 

Graag adviseren wij u over de toe te passen mogelijkheden in uw situatie. 

Onze advocaten
    G.W.J. (Guido) van Dijke Advocaat | Partner