Praktijkgebieden

(Echt)scheiding / uit elkaar

 

 

Jaarlijks vinden er, naast een gering aantal ontbindingen van geregistreerde partnerschappen, ruim 30.000 echtscheidingen plaats. Daarnaast beëindigen, naar schatting, ieder jaar ongeveer 60.000 (ongehuwde) samenlevers, al dan niet met een samenlevingscontract, hun relatie. Het gevolg daarvan is dat dit leidt tot vele soorten en maten ‘scheidingen’. De ervaring leert dat, als het eenmaal zover is, een of beide (aanstaande) ex-partners snel een einde wil maken aan de relatie en daarbij de (financiële en juridische) verbondenheid om de weg vrij te maken voor een nieuwe start. Snelheid is echter niet het enige dat telt. Het gaat om het maken van goede afspraken over de gevolgen van de scheiding. Bevindt u zich in een dergelijke situatie, dan staan onze advocaten voor u klaar om u daarbij zorgvuldig en voortvarend te begeleiden.

 

In veel gevallen is het hierbij noodzakelijk om een procedure bij de rechtbank te voeren. Wij beoordelen altijd eerst of dat voor uw situatie ook geldt. In het geval van een geregistreerd partnerschap (zonder kinderen) of een samenleving is het voeren van een procedure bijvoorbeeld niet altijd noodzakelijk. Als overeenstemming wordt bereikt kan worden volstaan met het ondertekenen van een convenant en/of ouderschapsplan door beide (aanstaande) ex-partners. Het convenant dient bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap te worden ingeschreven bij de gemeente. Voor een beschrijving van het verloop van de echtscheidingsprocedure verwijzen wij u naar een artikel dat wij hierover schreven.

 

Zodra duidelijk is welke stappen nodig zijn om te komen tot de door u gewenste scheiding, gaan wij samen met u de gevolgen in kaart brengen. Hierbij komen in ieder geval de verdeling van de zorg- en opvoeding van de kinderen, de (partner-)alimentatie, de verdeling woning en/of andere gezamenlijke eigendommen en de pensioenverevening aan bod. Ten aanzien van al deze onderwerpen dient een op uw situatie toegespitst en passend resultaat te worden bereikt. Onze advocaten bezitten meer dan voldoende specialistische kennis om u daarin bij te staan, ook als u of uw partner een eigen onderneming heeft.

 

Het heeft natuurlijk de voorkeur dat de (aanstaande) ex-partners over alle hiervoor genoemde onderwerpen samen afspraken weten te maken. Dit kan doordat u samen met uw (aanstaande) ex-partner onder leiding van één van onze advocaten alle afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan en/of convenant. Wij noemen dat scheidingsbemiddeling. Een andere mogelijkheid om er samen uit te komen is door met behulp van één van onze advocaten rechtstreeks te onderhandelen met (de advocaat van) uw aanstaande ex-partner en zo tot het opstellen van een ouderschapsplan en/of convenant te komen. Mocht het sluiten van een ouderschapsplan en/of convenant er in uw geval niet in zitten (denk aan de zogenaamde ‘vechtscheidingen’), dan dienen de gevolgen van uw scheiding door middel van een inhoudelijke procedure door de rechtbank vastgesteld te worden. Wij zullen in dat geval uw standpunten helder onder de aandacht van de rechtbank brengen en proberen voor u het maximale resultaat te behalen.

 

Op welke wijze wij u in uw specifieke situatie tot het beste resultaat kunnen komen, bespreken wij graag met u (en eventueel uw partner) in een persoonlijk gesprek.


 

 

Onze advocaten
    G.W.J. (Guido) van Dijke Advocaat | Partner
    C. (Charles) Gelijn Advocaat
    E. (Esther) Poppe Advocaat