Praktijkgebieden

Naamswijzigingen

Het veranderen van uw voor- of achternaam is tegenwoordig niet meer zo ingewikkeld als vroeger. Nog steeds geldt echter dat een verzoek tot naamswijziging wordt afgewezen als niet aan de vereiste voorwaarden wordt voldaan. Waakzaamheid blijft dus geboden.

 

Het wijzigen van uw voornaam is bijvoorbeeld slechts mogelijk door een rechterlijke uitspraak, die wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent geboren. Daarvoor dient namens u een verzoek tot voornaamswijziging via een advocaat te worden ingediend, waarin wordt aangegeven dat u een zwaarwichtige reden bij de naamswijziging hebt.

 

Het veranderen van de achternaam gaat via een verzoek aan de Kroon (ministerie van Veiligheid en Justitie). Hiervoor gelden weer andere voorwaarden. 

 

We informeren u graag over de mogelijkheden, de voorwaarden en kosten verbonden aan een naamswijziging.