Praktijkgebieden

Overlijdensschade

Wanneer iemand door de schuld van een ander komt te overlijden, is sprake van overlijdensschade. Nabestaanden hebben recht op vergoeding van de begrafeniskosten, de kosten van levensonderhoud en de vergoeding van de hulp die voorheen door de overledene werd geboden.

 

Alleen mensen die dicht bij de overledene staan, hebben recht op een vergoeding. Dit zijn de echtgenoot of geregistreerd partner, alsmede gezinsleden en andere aanverwanten die door de overleden persoon werden onderhouden. Zij hebben recht op een vergoeding voor gederfd levensonderhoud maar (vooralsnog) geen recht op smartengeld.

 

Onze advocaten bekijken graag voor u of u in aanmerking komt voor vergoeding van overlijdensschade en kunnen u adviseren over en begeleiden in het opeisen van deze vergoeding.

 

Onze advocaten
    D.J. (Danielle) Quist-van Zanten Advocaat | Partner