Praktijkgebieden

Scheiding en onderneming

Continuïteit van de onderneming

 

De scheidende ondernemer zal zich, naast de gebruikelijke aspecten rondom een scheiding, afvragen wat de gevolgen zijn voor de onderneming. Is deze veilig gesteld, moet deze misschien toch verdeeld worden, of moet de waarde ervan in een verrekening worden betrokken, en zo ja, kan de onderneming dan nog wel voortbestaan? 

 

Hierbij is van belang dat een ondernemer doorgaans wel huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken, maar dat deze vaak niet zijn nageleefd. Dat kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de waarde van de gehele onderneming toch moet worden verrekend. De waarde van de onderneming zal dan moeten worden vastgesteld.

 

Dat laatste dient ook of tevens te gebeuren om te kunnen beoordelen of er aanspraken op alimentatie bestaan en of de ondernemer in staat is om die aanspraken te voldoen. Immers, het inkomen van een ondernemer blijkt niet uit een loonstrookje, maar zal moeten worden bepaald aan de hand van de cijfers van de onderneming. Meestal wordt daarbij gekeken naar de ondernemingsresultaten over de laatste drie jaren. Dat is vanzelfsprekend niet in alle gevallen redelijk.

 

Oudedagsvoorziening en pensioenreserve

Naast de waarde van de onderneming kan ook het pensioen van een ondernemer een groot twistpunt zijn in geval van een scheiding. De opgebouwde pensioenrechten dienen na scheiding namelijk in beginsel te worden verdeeld/verevend, zodat wellicht een deel van de pensioenreserve moet worden afgestort. Daarbij maakt het uit of de ondernemer een FOR (fiscale oudedagsreserve) in zijn onderneming of andere oudedagsvoorziening heeft opgebouwd dan wel sprake is van een stamrecht-B.V. of bijvoorbeeld extern een pensioenverzekering heeft afgesloten.

 

Kortom, bij een scheiding van een ondernemer komt een groot aantal aspecten kijken, niet alleen van juridische, maar zeker ook van financiële aard. Onze advocaten loodsen u, indien noodzakelijk of gewenst in samenspraak met uw accountant, door dit proces.

Onze advocaten
    G.W.J. (Guido) van Dijke Advocaat | Partner