Praktijkgebieden

Aansprakelijkheid en verzekering

Waar maatschappelijke ontwikkelingen niet stilstaan, is ook het aansprakelijkheidsrecht continu aan verandering onderhevig. Zo ontstaan bijvoorbeeld ‘nieuwe’ beroepsziekten. Dan kan de vraag opkomen of de getroffene iemand voor zijn schade aansprakelijk kan houden en zo ja, wie dan en voor welk bedrag? Voorbeelden te over.

 

Een ieder kan met een aansprakelijkheidskwestie te maken krijgen, of deze nu is gebaseerd op onrechtmatige daad (bijvoorbeeld bij een aanrijding) of op grond van een overeenkomst (contract). In dergelijke kwesties speelt ook regelmatig de vraag naar dekking onder de verzekeringspolis. Op deze terreinen bieden wij gespecialiseerde rechtsbijstand. Dat doen wij voor overheden, verzekeraars, (bouw)ondernemingen en particulieren.

 

Zie ook:

Onze advocaten
    M. (Martin) van der Bent Advocaat | Partner
    M. (Marlies) Oprel Advocaat
    M.G.J. (Jantien) van Hoeve Advocaat
    S.A.A. (Bas) Labee Advocaat