Praktijkgebieden

Arbeidsrecht

Weinig relaties zijn zo gecompliceerd als die tussen werkgever en werknemer. Goede onderlinge afspraken ontstaan meestal niet vanzelf. Reeds bij het aangaan van de samenwerking kan een advocaat dan ook al van toegevoegde waarde zijn, bijvoorbeeld voor het screenen of het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Maar ook tijdens of na afloop van de arbeidsovereenkomst kunnen de meest uiteenlopende problemen ontstaan, waarbij deskundig advies door een arbeidsrechtadvocaat gewenst is.

 

Adriaanse van der Weel is u hierbij graag van dienst. Wij verlenen onze diensten onder meer aan bedrijven in de zakelijke dienstverlening, industrie, bouw, handel & retail, horeca en gezondheidszorg. Zowel in Zeeland als in de regio Rotterdam. Daarnaast staan wij werknemers, (statutair) directeuren, ondernemingsraden en ZZP’ers bij.

 

Conflicten

In veel arbeidsrechtelijke kwesties is het verstandig vooraf te screenen of uw strategie juridisch klopt. Zo weet u al in een vroeg stadium hoe u een arbeidsrechtelijk probleem kunt aanpakken. Hierdoor kan een conflict sneller worden opgelost en verkleint u het risico op tijdrovende problemen achteraf. Onze inzet daarbij is: minder emotionele en minder financiële schade.

 

Verschillende aspecten

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring en zij houden zich bezig met praktisch alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder:

 • adviesaanvragen aan de ondernemingsraad;
 • arbeidsconflicten;
 • arbeidsomstandigheden;
 • arbeidsongeschiktheid;
 • beëindigingsovereenkomsten;
 • collectief ontslag en reorganisatie;
 • collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s);
 • concurrentie- en relatiebedingen;
 • flexibele arbeid; oproep- en min-maxcontracten, inhuur van uitzendkrachten en ZZP’ers en (internationale) detachering;
 • gedragsregels en personeelshandboeken;
 • individueel ontslagrecht (ontbindingsprocedures, ontslagaanvragen bij UWV, ontslag op staande voet);
 • inspecties en/of controles van de Arbeidsinspectie of SNCU;
 • loonvorderingen;
 • medezeggenschap;
 • outsourcing;
 • overeenkomst van opdracht;
 • overgang van onderneming;
 • schorsing en non-actiefstelling;
 • sociale voorzieningen;
 • studieovereenkomsten;
 • vakantiegeld;
 • werkgeversaansprakelijkheid;

 

RECENTE ONTWIKKELINGEN

Het arbeidsrecht is complex en steeds aan verandering onderhevig. Denk aan de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015, de Wet Huis voor klokkenluiders in 2016, de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2018 en de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) per 1 januari 2020.

 

De WAB heeft een aantal ingrijpende wijzigingen teweeggebracht. Voor u als werkgever zijn onder andere de volgende zaken van belang:

 • de invoering van een cumulatiegrond bij ontslag;
 • de verschuldigdheid van de transitievergoeding vanaf de eerste dag van het dienstverband;
 • de verruiming van de maximale duur van tijdelijke contracten;
 • strengere regels voor oproepcontracten;
 • een nieuw WW-premiestelsel.

 

Om onaangename verassingen te voorkomen, is het van belang goed om te gaan met nieuwe wetgeving en recente jurisprudentie. Verschillende advocaten van Adriaanse van der Weel kunnen u hierover adviseren en kijken uw arbeidsovereenkomsten na. Ook adviseren onze advocaten u, desgewenst, over verschillende vormen van flexibele arbeid, zoals het gebruik van min-maxcontracten, inhuur van uitzendkrachten en ZZP’ers en (internationale) detachering binnen uw eigen onderneming. Daarnaast werken onze arbeidsrechtadvocaten nauw samen met de andere specialisten van ons kantoor. Krijgt u bijvoorbeeld bezoek van de Arbeidsinspectie in verband met een controle? Wij kunnen u als kantoor in dat proces bijstaan.


Bovendien geven onze advocaten regelmatig cursussen aan werkgevers en P&O- of HRM-afdelingen. Ook interesse in een cursus? Neem dan contact op met één van de onderstaande arbeidsrechtadvocaten in Middelburg, Terneuzen of Rotterdam. Ook voor een op maat gesneden advies of een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u bij hen terecht.

 

Zie ook:

Onze advocaten
  D.N.C. (Daniël) Doolaege Advocaat | Partner
  V. (Verena) Jongepier Advocaat | Partner
  B.F.Th. (Bas) de Moor Advocaat | Partner
  M. (Martin) Beijneveld Advocaat | Partner
  T. (Tiffany) Overeinder Advocaat
  S.A.A. (Bas) Labee Advocaat
  N.P.T. (Niki) Mels - van Rijen Advocaat