Praktijkgebieden

Bestuurlijke handhaving

Als bedrijf krijgt u te maken met diverse overheidsinstanties die controleren of u uw bedrijf op orde heeft. Dat kunnen steeds terugkerende periodieke inspecties zijn, maar het kan ook zijn dat u een controle krijgt naar aanleiding van een specifiek incident. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijfsstoring of een arbeidsongeval.  Wanneer uw bedrijf wordt onderworpen aan een inspectie, gevraagd wordt om informatie te verstrekken aan de toezichthouder of als betrokkene wordt geïnterviewd, kunnen wij u adviseren. Een complicatie kan zijn dat de toezichthouder tevens opsporingsambtenaar is, ofwel nauw samenwerkt met de opsporingsinstanties. Zo kunt u onverhoeds naast een bestuurlijk handhavingstraject (ook) met het strafrecht worden geconfronteerd. Wij opereren regelmatig op dit snijvlak en beheersen beide disciplines.

 

Op het moment dat er volgens het bestuursorgaan sprake is van een overtreding, geldt als uitgangspunt dat het bestuursorgaan handhavend optreedt. Afhankelijk van de betrokken wetten, heeft het bestuursorgaan bepaalde (sanctie)middelen tot zijn beschikking. Dat kan zijn een last (onder dwangsom of bestuursdwang) om de overtreding op te heffen, maar ook een bestuurlijke boete,  bekendmaking van de overtreding (‘naming and shaming’), of zelfs de stillegging van specifieke werkzaamheden of van uw volledige bedrijf.

 

De huidige druk op handhavingsinstanties om zich te verantwoorden voor behaalde resultaten, leidt er toe dat inspectieresultaten en informatie over handhavingstrajecten steeds meer actief in de openbaarheid worden gebracht. Een ander gevolg is dat wij ervaren dat regelmatig (het dreigen met) bestuurlijke handhaving wordt ingezet om een bedrijf te dwingen bepaalde maatregelen te nemen, ook in gevallen waarin dat juridisch gezien niet kan. Een voorbeeld is de (in onze visie te) ruime inzet van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Met respect voor de relatie met de handhaver, verdedigen wij uw belangen in een (dreigend) handhavingstraject op een correcte wijze. Wanneer aan u ten onrechte een last werd opgelegd en u daardoor schade heeft geleden, kunnen wij die schade voor u verhalen.

 

Onze advocaten
    C.J. (Jaap) IJdema Advocaat | Partner
    K. (Kaoutar) Azghay advocaat
    A. (Ad) Schreijenberg Advocaat