Praktijkgebieden

Fusie en overname

Bij een bedrijfsovername of fusie komen allerlei aspecten samen. Natuurlijk moet uw gevoel goed zijn, maar ook de woorden en daden moeten juridisch in orde zijn. U wilt immers dat de zaken voor de toekomst goed geregeld zijn en wordt liever niet geconfronteerd met onaangename verrassingen.

 

Voor u als koper is het van groot belang te weten wat u koopt. Niet alleen de financiële positie van het bedrijf speelt hierbij een rol, maar zeker ook de juridische status van de contracten die worden overgenomen. Als koper hebt u bovendien behoefte aan zekerheden.

 

Als verkoper wilt u veelal een zo hoog mogelijke prijs bedingen en zo min mogelijk garanties verstrekken. U minimaliseert daarmee het risico op een conflict achteraf en voorkomt dat u met 1-0 achter staat als de koper betoogt dat u een garantie hebt geschonden.

 

Adriaanse van der Weel kan zowel kopers als verkopers al in het voortraject van dienst zijn. Wij kunnen u in eerste instantie bijvoorbeeld adviseren bij de vraag of u moet opteren voor een aandelentransactie, een passiva-/activatransactie of een juridische fusie. Daarnaast kunnen wij voor u onderhandelen over de voorwaarden waaronder het bedrijf wordt overgenomen en de garanties die worden verstrekt. Ook kunnen wij, eventueel samen met uw accountant en andere specialisten, een letter of intent opstellen, een (juridisch) boekenonderzoek (due diligence) doen en de overeenkomst voor overname opstellen. Daarbij zijn uw wensen en bedoelingen altijd leidend. Het is aan ons u te behoeden voor juridische valkuilen en risico's.

 

Zie voor de arbeidsrechtelijke aspecten van een fusie of overname: Arbeidsrecht.

Onze advocaten
    V. (Verena) Jongepier Advocaat | Partner
    M. (Marcel) Schroevers Advocaat