Praktijkgebieden

Insolventierecht

Ondernemen is risico nemen. Die risico’s kunnen leiden tot liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij een ondernemer. Meestal redt de ondernemer zichzelf  met succes uit zo’n situatie, soms is een goed voorbereide en uitgevoerde herstructurering echter noodzakelijk. In het uiterste geval is het aanvragen van een surseance van betaling of het eigen faillissement niet te vermijden.

 

Onze advocaten,van wie een aantal regelmatig door de rechtbank wordt aangesteld tot curator in faillissement of bewindvoerder in surseance van betaling en lid is van een specialisatievereniging voor Insolventierechtadvocaten, staan ondernemingen bij op het moment dat er financiële moeilijkheden dreigen of zijn en adviseren hen over de te nemen maatregelen. Zij adviseren over de juridische, personele en financiële aspecten die bij de reorganisatie komen kijken en werken daarbij daar waar nodig samen met externe deskundigen zoals accountants en fiscalisten. . Onze advocaten adviseren ook partijen die in een faillissementssituatie terecht komen over de mogelijkheden om daar weer uit te komen. Ook bestuurders en commissarissen staan wij bij in kritische situaties, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf in zwaar weer dreigt te verkeren en bestuurdersaansprakelijkheid voorkomen dient te worden. Daartoe volstaat vaak al het tijdig nemen van een beperkt aantal maatregelen.

 

Overigens staan onze advocaten niet alleen ondernemers bij die in financiële moeilijkheden komen, maar tevens crediteuren, financiers en leveranciers die zich geconfronteerd zien met een contractspartij die in financiële moeilijkheden dreigt te komen. De werkzaamheden variëren daarbij van incassowerkzaamheden tot het bedingen, op de juiste manier vestigenen uitwinnen van zekerheden. Op die manier proberen onze advocaten de risico’s van het ondernemen dus zo veel als mogelijk te beperken. Tot slot adviseren wij ook partijen die een onderneming of activa uit een failliete boedel van een faillissementscurator willen kopen. De ruime ervaring van onze advocaten – al dan niet als curator stelt hen op al deze punten in staat zeer gericht te adviseren.

 

Zie ook:

Onze advocaten
    V. (Verena) Jongepier Advocaat | Partner
    M. (Marcel) Schroevers Advocaat
    M.J. (Mark) Thöenes Advocaat
    N.P.T. (Niki) Mels - van Rijen Advocaat