Praktijkgebieden

Klacht- en tuchtrecht

Een fout maken is menselijk. Een fout van een professional kan er echter toe leiden dat een klacht wordt ingediend. Voor veel professionals (zoals artsen, accountants, advocaten en notarissen) gelden gedragsnormen en tuchtregels. Een professional dient integer te handelen en zich aan deze regels te houden.

 

Wanneer een patiënt of cliënt een klacht indient of wanneer een tuchtprocedure wordt gestart, is dit voor een professional vaak behoorlijk ingrijpend, ook op emotioneel vlak. Immers, de sancties die in het tuchtrecht kunnen worden opgelegd, kunnen (voor een professional) verstrekkende gevolgen hebben. De ervaring leert dan ook dat het van belang is een zakelijke afstand te houden en dat het daarom verstandig is een belangenbehartiger in te schakelen. Deze persoon kan ervoor zorgen dat in een klacht- of tuchtprocedure de inhoudelijke, rationele argumenten op de voorgrond blijven en emoties op de achtergrond.

 

Adriaanse van der Weel staan regelmatig artsen en andere professionals bij en wij zijn dus goed uitgerust om u bij te staan in het geval een klacht tegen u is ingediend.

 

Ook patiënten en cliënten staan wij bij: wanneer u niet goed geholpen bent door uw arts (of een andere professional) en wilt weten of en zo ja hoe u actie kunt ondernemen en bij welke instantie u dan moet zijn, kunt u contact opnemen met één van de onderstaande advocaten. Tevens kunnen onze advocaten u adviseren over de vraag of een tuchtprocedure de aangewezen weg is, of dat de professional beter op een andere manier kan worden aangesproken. 

 

Zie ook:

Onze advocaten
    mr. V. (Verena) Jongepier Advocaat | Partner
    mr. M.G.J. (Jantien) van Hoeve Advocaat