Praktijkgebieden

Levensmiddelenrecht

Het fipronil-schandaal, de opkomst van superfoods, het paardenvleesschandaal, de babymelkpoederfraude, de regelmatig terugkerende salmonella-uitbraken… Niet veel rechtsgebieden staan zo in de schijnwerpers als het levensmiddelenrecht. Mede als gevolg hiervan krijgen ondernemers in toenemende mate te maken met wet- en regelgeving die eisen stelt aan de manier waarop zij hun producten aanbieden.


Bij het levensmiddelenrecht kunt u denken aan: etiketteringsvoorschriften, voedselveiligheid, voedings- en gezondheidsclaims, handhaving door Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, distributie,  warenwet(besluit), leverings- en productiecontracten en de algemene levensmiddelenverordening (General Food Law). Wij beschikken in dit verband tevens over expertise met betrekking tot religieuze, culturele  en/of levensbeschouwelijke regels waar bepaalde groepen zich aan wensen te houden.    


Onze juridische bijstand bestaat uit advisering en vertegenwoordiging in en buiten rechte. Ook ondersteunen wij bij het opstellen van stukken en zijn wij beschikbaar voor een rol van ‘sparring partner’.