Praktijkgebieden

Maritieme zaken, transport en logistiek

Havengerichte ondernemingen en zee-, binnenvaart- en wegvervoerders kunnen in "juridisch vaarwater" terecht komen. Aanvaringen en verlies, diefstal of beschadiging van vervoerde zaken leiden vaak tot geschillen over aansprakelijkheid en internationale perikelen. Complicerende factor is vaak het grensoverschrijdende karakter van deze zaken. In dergelijke gevallen verlenen wij juridische bijstand. Ook treden wij op bij het incasseren van maritieme vorderingen en leggen we zo nodig (scheeps)beslag. Wij hebben specialisten in huis: landrotten die ook de maritieme wereld als hun broekzak kennen.

 

Zie ook:

Onze advocaten
    M. (Martin) van der Bent Advocaat | Partner