Praktijkgebieden

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een breed praktijkgebied, waartoe ook het vennootschapsrecht wordt gerekend. De advocaten van Adriaanse van der Weel adviseren en procederen met grote regelmaat op dit gebied en zij werken veel voor ondernemingen, bestuurders en aandeelhouders.

 

De oprichting

In het voortraject – bijvoorbeeld bij het oprichten van een besloten vennootschap of het aangaan van een vennootschap onder firma – kunnen wij u van dienst zijn bij het opstellen van de contracten. Deze documenten vormen de basis van de onderneming. Zo worden de belangrijkste juridische aspecten van een besloten vennootschap in de statuten vastgelegd. Statutaire bepalingen kunnen nader worden uitgewerkt in een aandeelhoudersovereenkomst en daarin kunnen ook weer verdere afspraken tussen de aandeelhouders worden gemaakt. Wij zijn door onze ruime ervaring op het gebied van het begeleiden en adviseren van (toekomstige) ondernemers als geen ander op de hoogte van de risico’s en mogelijkheden.

 

Veel voorkomende aspecten

Ook na de oprichting kunnen wij u van dienst zijn, bijvoorbeeld bij de volgende zaken:

 • het ontslag van een statutair bestuurder;
 • een geschil tussen aandeelhouders;
 • een procedure voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam;
 • de uitkoop van aandeelhouders of vennoten;
 • fusies en overnames;
 • overgang naar een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een bv).

Bestuurdersaansprakelijkheid

In de praktijk zien wij steeds vaker dat bestuurders aansprakelijk worden gesteld, zeker als er bij een (failliete) vennootschap niets meer te halen valt. De grens tussen behoorlijk en onbehoorlijk bestuur is niet eenduidig vast te stellen. Het is afhankelijk van de zogenaamde ‘omstandigheden van het geval’, reden waarom het goed is u juridisch te laten informeren, alvorens een bestuurder aansprakelijk te stellen.  

 

De wet geeft verschillende mogelijkheden om een bestuurder aansprakelijk te stellen:

 • De vennootschap kan op grond van artikel 2:9 BW of artikel 6:162 BW een bestuurder aansprakelijk stellen als sprake is van een ernstig verwijt.
 • De curator van de failliete vennootschap handelt ten behoeve van de boedel en heeft de keuze tussen aansprakelijkstelling op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:138/248 BW, artikel 2:9 BW of artikel 6:162 BW.
 • Derden kunnen tenslotte als schuldeiser van de vennootschap een bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekortschieten op grond van onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW als een bestuurder onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Dit kan zowel binnen als buiten een faillissementssituatie.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het aansprakelijk stellen van een bestuurder? Of wordt u juist aansprakelijk gesteld en wilt u er alles aan doen om te voorkomen dat u uw privévermogen moet aanspreken? Wij zijn u graag van dienst.

 

Zie ook:

Onze advocaten
  mr. N.H. (Nicolaas) van Everdingen Advocaat | Partner
  mr. V. (Verena) Jongepier Advocaat | Partner | Lid dagelijks bestuur
  mr. M. (Martin) Beijneveld Advocaat | Partner
  mr. D.N.C. (Daniël) Doolaege Advocaat
  mr. M.J. (Mark) Thöenes Advocaat
  mr. A.J. (Hanneke) de Danschutter Advocaat
  mr. F.R.E. (Femke) Hiel Advocaat
  mr. M. (Marcel) Schroevers Advocaat