Praktijkgebieden

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht is een breed praktijkgebied, waartoe ook het vennootschapsrecht wordt gerekend. De advocaten van Adriaanse van der Weel adviseren en procederen met grote regelmaat op dit gebied en zij werken veel voor ondernemingen, bestuurders en aandeelhouders uit Zeeland, de randstad (regio Rotterdam) en Brabant.

 

De oprichting

 

In het voortraject – bijvoorbeeld bij het oprichten van een BV, stichting of het aangaan van een vennootschap onder firma – kunnen wij u van dienst zijn bij het opstellen van de contracten. Deze documenten vormen de basis van de onderneming. Zo worden de belangrijkste juridische aspecten van een BV in de statuten vastgelegd. Statutaire bepalingen kunnen nader worden uitgewerkt in een aandeelhoudersovereenkomst en daarin kunnen ook weer verdere afspraken tussen de aandeelhouders worden gemaakt. Bij geschillen zijn de afspraken die hierin zijn neergelegd (vaak) van doorslaggevende factor. Wij zijn door onze ruime ervaring op het gebied van het begeleiden en adviseren van (toekomstige) ondernemers als geen ander op de hoogte van de risico’s en mogelijkheden.

 

Veel voorkomende aspecten

 

Ook na de oprichting kunnen wij u van dienst zijn, bijvoorbeeld bij de volgende zaken:

 • de voorbereiding van een aandeelhoudersvergadering;
 • de herstructurering van een bedrijf (ook in het kader van de WHOA);
 • het ontslag van een statutair bestuurder;
 • een geschil tussen aandeelhouders;
 • een procedure voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam;
 • de uitkoop van aandeelhouders of vennoten;
 • overgang naar een andere rechtsvorm (bijvoorbeeld van een eenmanszaak naar een BV).

De aandeelhoudersovereenkomst

Op het moment dat een BV meer dan één aandeelhouder heeft, is het gebruikelijk dat de afspraken tussen de aandeelhouders worden vastgelegd in een aandeelhoudersovereenkomst. Een aandeelhoudersovereenkomst is in elke situatie anders. Belangrijke onderwerpen zijn:

 

 • op welke wijze het stemrecht moet worden uitgeoefend (stemovereenkomst);
 • de benoeming van bestuurders (en commissarissen);
 • verkoop van aandelen (exit). In de aandeelhoudersovereenkomst wordt in veel gevallen een zogenoemde drag along en tag along (meeverkooprecht) bepaling opgenomen. De drag along is een regeling die de meerderheidsaandeelhouders het recht geeft om minderheidsaandeelhouders gedwongen mee te laten doen in een verkoop van de onderneming;
 • de prijs van aandelen bij verkoop. Ook over dit onderwerpen kunnen aandeelhouders verschillende afspraken maken. Hierbij valt te denken aan waarderingsmethoden, bad leaver-bepalingen etc.

Bestuurdersaansprakelijkheid

 

In de praktijk zien wij steeds vaker dat bestuurders aansprakelijk worden gesteld, zeker als bij een (failliete) vennootschap niets meer te halen valt. De grens tussen behoorlijk en onbehoorlijk bestuur is niet eenduidig vast te stellen. Het is afhankelijk van de zogenaamde ‘omstandigheden van het geval’, reden waarom het goed is u juridisch te laten informeren, alvorens een bestuurder aansprakelijk te stellen.  

 

De wet geeft verschillende mogelijkheden om een bestuurder aansprakelijk te stellen:

 • de vennootschap kan op grond van artikel 2:9 BW of artikel 6:162 BW een bestuurder aansprakelijk stellen als sprake is van een ernstig verwijt.
 • de curator van de failliete vennootschap handelt ten behoeve van de boedel en heeft de keuze tussen aansprakelijkstelling op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur ex artikel 2:138/248 BW, artikel 2:9 BW of artikel 6:162 BW.
 • derden kunnen tenslotte als schuldeiser van de vennootschap een bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekortschieten op grond van onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW als een bestuurder onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Dit kan zowel binnen als buiten een faillissementssituatie.

Simpele zaken, zoals het niet (tijdig) deponeren van de jaarrekening of het melden van betalingsonmacht aan de Belastingdienst, kunnen een bestuurder vrij eenvoudig in de problemen brengen.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het aansprakelijk stellen van een bestuurder? Of wordt u juist aansprakelijk gesteld en wilt u er alles aan doen om te voorkomen dat u uw privévermogen moet aanspreken? Wij zijn u graag van dienst.

 

Fusies en overnames

 

De koop of verkoop van een bedrijf is een bijzonder traject. Afhankelijk van de ondernemingsvorm kan een bepaalde overdracht worden gerealiseerd. Bij een BV valt te denken aan een aandelentransactie. Bij een eenmanszaak of VOF ligt een activa passiva-transactie voor de hand. Een overnametraject bestaat uit meer dan slechts het opstellen en ondertekenen van de overnameovereenkomst. Ook in het voortraject kunnen onze ondernemingsrechtadvocaten u adviseren en begeleiden.

 

Zie ook:

Onze advocaten
  V. (Verena) Jongepier Advocaat | Partner
  M. (Martin) Beijneveld Advocaat | Partner
  A.J. (Hanneke) de Danschutter Advocaat
  M. (Marcel) Schroevers Advocaat
  M.J. (Mark) Thöenes Advocaat
  N.P.T. (Niki) Mels - van Rijen Advocaat