Praktijkgebieden

Privacy

Iedere organisatie heeft te maken met privacyrecht. Zodra u persoonsgegevens verwerkt (denk hierbij aan klantgegevens, personeelsdossiers of cameratoezicht) is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. Adriaanse van der Weel houdt zich intensief bezig met het onderwerp privacy; al sinds de invoering van de Wet bescherming persoonsgegevens, de voorganger van de AVG. Sinds de implementatie van de Europese Privacywetgeving behoren ook de AVG en de UAVG (Uitvoeringswet AVG) tot de portefeuille van onze specialisten. 

 

Wij staan onder meer overheden, ondernemers (waaronder IT- en internetbedrijven) en (onderwijs)instellingen bij als adviseur en/of advocaat in kwesties op het gebied van privacy. Hierbij kan worden gedacht aan het beoordelen van verwerkersovereenkomsten, geschillen over (onrechtmatige) gegevensverstrekkingen en de meldplicht datalekken.

 

Ons kantoor adviseert ook met regelmaat instellingen en ondernemers die samenwerken met landen buiten de EU en daardoor te maken krijgen met internationale gegevensuitwisselingen. Persoonsgegevens doorgeven vanuit Nederland (of een ander EU-land) naar een land buiten de EU mag alleen als dit land voldoende bescherming biedt.

 

Onze expertise met betrekking tot privacy reikt ver. Onze specialisten beschikken tevens over ruime kennis van andere wetten die de verwerking van persoonsgegevens regelen, zoals de Wet politiegegevens, Wet basisregistratie personen en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens. Ook verzorgen wij regelmatig lezingen over privacy. 

 

Voor meer informatie over privacywetgeving kunt u contact opnemen met één van de hieronder vermelde specialisten.

 

Onze advocaten
    V. (Verena) Jongepier Advocaat | Partner
    B.F.Th. (Bas) de Moor Advocaat | Partner
    M. (Marcel) Schroevers Advocaat