Praktijkgebieden

Sociaal zekerheidsrecht

Als werkgever hebt u doorgaans niet direct te maken met het sociaal zekerheidsrecht. Het is immers uw werknemer die aanspraak maakt op een uitkering die door de overheid wordt betaald, zoals een WW-uitkering of een Ziektewet-uitkering.

 

De overheid legt echter steeds meer risico’s, taken en verantwoordelijkheden op uw bordje. Denk bijvoorbeeld aan de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet bezava), waardoor het ziek uit dienst treden van uw werknemers direct gevolgen heeft voor de hoogte van uw premies met betrekking tot de werknemersverzekeringen. Of denk aan het UWV dat aan u een loonsanctie oplegt, omdat u niet heeft voldaan uw re-integratieverplichtingen.

Daarnaast biedt het sociaal zekerheidsrecht ook voordelen. U kunt worden gecompenseerd voor de loonkosten van zieke werknemers, indien deze werknemers na langdurige arbeidsongeschiktheid opnieuw in verband met zieke uitvallen. Het UWV betaalt in dat geval het loon. Compensatie is ook mogelijk, indien uw werknemer zwangerschaps- en/of bevallingsverlof geniet of een orgaandonatie ondergaat.

 

Onze advocaten zijn gespecialiseerd in het sociale zekerheidsrecht en procederen, indien nodig, voor u in bezwaar- en beroepsprocedures tegen uitkeringsinstanties en/of de Belastingdienst. Door onze kennis en ruime ervaring op dit rechtsgebied kunnen wij steeds een goede inschatting maken van uw kansen in een bepaalde procedure. Daarnaast kunnen onze advocaten u adviseren over de wijze waarop u onnodige kosten voorkomt en optimaal gebruik maakt van het sociale zekerheidsstelsel. Neem voor een op maat gesneden advies of een verblijvend kennismakingsgesprek contact op met één van onze advocaten.

 

 

Zie ook:

Onze advocaten
    D.N.C. (Daniël) Doolaege Advocaat | Partner
    T. (Tiffany) Overeinder Advocaat