Praktijkgebieden

Staatssteun

Het is overheden verboden bepaalde ondernemingen te bevoordelen en daardoor de concurrentie binnen de EU te vervalsen. Voor overheden is het alleen al van belang om te waken tegen het verlenen van staatssteun, omdat staatssteun er toe kan leiden dat hun accountant hun jaarstukken niet goedkeurt. Wij adviseren of in een bepaalde transactie wel of geen elementen van verboden staatssteun aanwezig zijn.

 

Ook voor bedrijven is het zaak te voorkomen dat aan hen staatssteun wordt verleend: een overheid kan zich op het standpunt gaan stellen dat het haar verboden is om een bepaalde transactie uit te voeren en dat deze vanwege de verlening van staatsteun nietig is. Dat kan een onaangename verrassing zijn. Voorkomen is beter dan genezen. Voorkomen is in veel gevallen mogelijk door vooraf door een erkend taxateur een onroerend-goedtaxatie te laten verrichten.