Praktijkgebieden

Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is een erg breed rechtsgebied. Het bepaalt welke verplichtingen partijen ten opzichte van elkaar hebben uit hoofde van een ‘verbintenis’. Die verbintenis ontstaat soms door een mondelinge of schriftelijke overeenkomst, maar deze kan ook het gevolg zijn van een feitelijk handelen wat op grond van de wet in bepaalde gevallen kan leiden tot verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de verplichting tot vergoeding van schade.

 

Wanneer de ene partij meent dat een andere partij iets aan hem of haar is verschuldigd, maar de andere partij dat betwist, is sprake van een geschil.

 

Adriaanse van der Weel adviseert en procedeert onder meer over:

 • totstandkoming en nakoming van overeenkomsten;
 • wanprestatie, verzuim, overmacht en opschorting;
 • opzegging en ontbinding van overeenkomsten;
 • overeenkomsten van geldlening;
 • recht op schadevergoeding uit hoofde van wanprestatie;
 • boetebedingen en de (on)redelijkheid daarvan;
 • nietigheid en vernietigbaarheid van overeenkomsten;
 • overeenkomsten onder ontbindende en/of opschortende voorwaarde(n);
 • onrechtmatige daad en schadevergoeding;
 • zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking;
 • verschuldigdheid van (wettelijke) rente;
 • verrekening;
 • stuiting van vorderingen, verjaring, rechtsverwerking en afstand van recht;
 • (aanvullende werking van) redelijkheid en billijkheid.

Vanuit uw belang kunnen wij adviseren en procederen over deze en andere onderwerpen, waarbij grondigheid, strategie en efficiëntie voorop staan in onze werkwijze om het beste resultaat te kunnen bereiken.

 

Zie ook:

 

Onze advocaten
  D.N.C. (Daniël) Doolaege Advocaat | Partner
  I.P. (René) de Groot Advocaat | Partner
  V. (Verena) Jongepier Advocaat | Partner
  A.J. (Hanneke) de Danschutter Advocaat
  M. (Marlies) Oprel Advocaat
  M. (Marcel) Schroevers Advocaat
  C. (Charles) Gelijn Advocaat
  M.G.J. (Jantien) van Hoeve Advocaat
  S.A.A. (Bas) Labee Advocaat
  N.P.T. (Niki) Mels - van Rijen Advocaat