Praktijkgebieden

Visserij en aquacultuur

Waar voorheen voor iedere op te vissen mossel in de Waddenzee een procedure moest worden gevoerd, is daarin verandering gekomen met het ‘mosselconvenant’ uit 2008. Ook  het importeren van mosselen uit bijvoorbeeld Ierland en het uitzaaien daarvan in de Oosterschelde is procedureel beschouwd in rustiger vaarwater gekomen met een door de Raad van State goedgekeurd importprotocol. Dat neemt niet weg dat juridische bijstand aan visserijbedrijven blijvend nodig is. Als het gaat om geschillen waarbij de overheid is betrokken, heeft dat onder meer te maken met de bescheiden omvang van de (Nederlandse) publieke ruimte. Wij verlenen al decennialang juridische bijstand op velerlei terrein aan mossel- en oesterkwekers en de schelpdier verwerkende industrie.

Onze advocaten
    M. (Martin) van der Bent Advocaat | Partner