Advocaten

mr. drs. B.F.Th. (Bas) de Moor

Advocaat | Partner

Bas de Moor is afgestudeerd in Nederlands recht en Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Leiden (1998). Hij is sinds 1999 werkzaam in de advocatuur (beëdigd in 2000) en is in 2005 bij Adriaanse van der Weel gekomen. Zijn specialisaties zijn bestuursrecht, arbeids- en ambtenarenrecht, onderwijs, sociaal domein en openbare orde en veiligheid.

 

Bas heeft zich toegelegd op adviseren aan en procederen voor overheden en instellingen, maar staat regelmatig ook bedrijven en particulieren bij. In zijn streven naar een optimaal resultaat zoekt hij steevast naar een praktische oplossing. Maar als dat nodig is schuwt hij het voeren van een procedure niet.

 

Bas verzorgt regelmatig cursussen en schrijft mee aan de Nieuwsbrief Overheden van Adriaanse van der Weel. Hij is betrokken bij de organisatie van de tweejaarlijkse AvdW-Gemeentedag en is lid van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR), de Vereniging Ambtenaar & Recht (VA&R), de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) en de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV). Sinds september 2017 is Bas voorzitter van het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences (Hogeschool Zeeland) te Vlissingen.

 

Publicaties:

  • Met de Wietpas het schip in? Aansprakelijkheidsaspecten van het Nederlandse coffeeshopbeleid. Gepubliceerd in RisicoBewust, uitgave van OVO / september 2012 / nummer 2 Risicobewust 2012/2 pag. 1-4  
  • Letselschade en de Verhaalswet ongevallen ambtenaren (VOA), een vergeten instrument? Door mr. drs. Bas de Moor, mr. Danielle Quist-van Zanten en mr. Sander Scheele, gepubliceerd in ‘Verhaal van schade door de overheid’, uitgave van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO), maart 2009  
  • Schadeverhaal op een ambtenaar.... als daar echt aanleiding toe bestaat. Door mr. drs. Bas de Moor, gepubliceerd in ‘Verhaal van schade door de overheid’, uitgave van Onderlinge Verzekeringen Overheid (OVO), maart 2009 
  • Oprichten van en deelnemen in privaatrechtelijke rechtsvormen door gemeenten. Gepubliceerd in de Gemeentestem 2007, 7279 - 8 september 2007 Gst. 2007/97  (pdf bestand beschikbaar)